detskepb.sk

webová prezentácia, responzívny design

Informácie o projekte:

Klient: Detské oddelinie, NsP v Považskej Bystrici
Rozsah práce: tvorba web stránky, navrhnutie loga

tvorba loga
tvorba web stránky pre nemocnicu

Máte záujem o podobný projekt?

0903 805 448
info@incubemedia.sk | +421 903 805 448
© 2016 INCUBEMEDIA | Všetky práva vyhradené