3D vizualizácia

 
3D vizualizácia predstavuje realistické zobrazenie produktov, ktoré sú ešte len na papieri. Vaše koncepty môžu zí­skať reálnu podobu pred tým, ako ich vôbec vyrobí­te. Jednoducho vám dopomôže k zdokonaleniu produktu a vyhnutiu sa prí­padných nedostatkov.

Trojrozmerná vizualizácia je výborným a lacným riešení­m prezentácie návrhov a konceptov vašich výrobkov. Názorná ukážka totiž vo vďčšine prí­padov povie omnoho viac, ako podrobný popis. Pre ešte lepšiu predstavu dokážeme túto vizualizáciu vsadiť do konkrétneho prostredia.

Ako a kde možno 3D vizualizáciu využiť:
  • Prototypy - produkty, ktoré ešte nie sú reálne vyrobené.
  • Reklamná 3D vizualizácia.
  • 3D vizualizácia interiéru aj exteriéru.
 
3D vizualizácia výrobkov
3D vizualizácia prototypov
3D vizualizácia interieru a exterieru

Mohlo by vás zaujímať

info@incubemedia.sk | +421 903 805 448
© 2016 INCUBEMEDIA | Všetky práva vyhradené