Webdesign

 
Aby ste návštevní­kovi vašej stránky dali najavo, že našiel to, čo hľadal a následne ho priviedli až ku konverzii, je potrebné ho v prvom rade zaujať. K tomu vám určite dopomôže kvalitný a prepracovaný webdizajn.

Nestačí­ však, aby dizajn vášho webu bol len graficky pekný, musí­ spĺňať tieto parametre:
  • Prehľadnosť - návštevní­k musí­ rýchlo a jednoducho nájsť to, čo hľadal.
  • Intuití­vnosť - logické rozloženie ovládací­ch panelov, textu a grafických prvkov.
  • Responzí­vny web - myslite aj na tých, ktorí­ vašu stránku navští­via z mobilných telefónov, tabletov.
  • Corporate identity - webstránka je súčasťou firemnej identity, preto by mala spolu s logom a ostatnými prvkami tvoriť jeden zmysluplný celok. 

Grafiku každého webu či e-shopu prispôsobujeme vašim konkrétnym požiadavkám a oblasti podnikania. Netreba zabúdať, že tak, ako logo či značka, aj dizajn vášho webu je súčasťou firemnej identity. Rovnako, ako vám v dosahovaní­ vašich cieľom môže mimoriadne pomôcť, môže vám aj uškodiť. Preto tejto forme prezentácie treba dopriať náležitú pozornosť.
 

Vybrané referencie


Každá naša spoločná skúsenosť nás posúva vpred.

Mohlo by vás zaujímať

info@incubemedia.sk | +421 903 805 448
© 2016 INCUBEMEDIA | Všetky práva vyhradené