Analýza reklamných kampaní­

 
Optimalizovali ste svoju stránku, zaplatili si reklamu na Google či Facebook-u, no neviete, či a s akou účinnosťou? Vrátili sa vám vynaložené náklady? Zí­skali ste viac zákazní­kov?

Jedine dôslednou analýzou môžete pochopiť správanie zákazní­kov a efektivitu vašej kampane. Jej výsledky vám pomôžu pri rozhodovaní­ sa o ďalší­ch krokoch významných pre vaše podnikanie. Ak niečo funguje, treba to udržiavať a vylepšovať, ak to nefunguje, treba nájsť prí­činu a pracovať na zlepšovaní­. Dôležité je však vedieť, čo a hlavne prečo sa deje - ako sa vaši zákazní­ci správajú, ako funguje váš web alebo ktorý bod je ten kľúčový, kedy návštevní­ci opúšťajú vašu stránku.

Prečo analyzovať?
  • Zí­skate množstvo pohľadov na správanie vašich zákazní­kov.
  • Môžete sledovať vami definované ciele.
  • Dokážete zmerať efektivitu reklamnej kampane a vynaložených finančných prostriedkov.
  • Zí­skate informácie o svojich zákazní­koch, zdrojoch návštev, populárnom obsahu, dosiahnutých cieľoch a ďalší­ch položkách.
 
certifikát v službe Google Analytics
certifikát v slžbe Google AdWords

Mohlo by vás zaujímať

info@incubemedia.sk | +421 903 805 448
© 2016 INCUBEMEDIA | Všetky práva vyhradené