Copywriting

 
Grafika a pútavý dizajn vášho webu sú dôležité, no základom úspešnej webstránky je hodnotný a jedinečný obsah. Naplniť ju kvalitnými textami však nemusí­ byť tak jednoduché, ako by sa mohlo zdať.

Copywriting je tvorba obsahu pre weby, ktoré sú kreatí­vne, pútavé, gramaticky aj štylisticky správne, dôveryhodné, presvedčivé, no najmď originálne. Unikátnosť je práve tým, čo Google považuje za najdôležitejšie.

Prečo je dôležitý?
Copywriting je veľmi úzko prepojený so SEO optimalizáciou pre vyhľadávače. Preto vaše texty musia zaujať zákazní­ka, ale aj samotný Google, pretože práve on sa sústredí­ na kvalitu obsahu na webe, zaují­mavé a najmď unikátne texty, na základe čoho vás umiestni na lepší­ch pozí­ciách vo výsledkoch vyhľadávania. Copywriting je teda okrem iného dôležitou súčasťou optimalizačného procesu.

ď½udia majú tendenciu texty na webe len preletieť očami. Aj preto je dôležité:
  • Nebáť sa použí­vať odrážky.
  • Pí­sať zaují­mavý, pútavý a originálny obsah.
  • Zakomponovať kľúčové slová a frázy do vašich textov.
  • Dodržiavať označovanie a postupnosť nadpisov a podnadpisov.
  • Zvýraznenie dôležitých slov a fráz, ktoré majú upútať čitateľa.
  • Text je dôležité členiť na odstavce. Nikomu sa nechce čí­tať dlhé nečlenené články.
  • Dopĺňajte obsah na vašom webe - nové texty indikujú, že váš web žije.
 

Mohlo by vás zaujímať

info@incubemedia.sk | +421 903 805 448
© 2016 INCUBEMEDIA | Všetky práva vyhradené