Tvorba internetových stránok

 
Súčasťou každého úspešného podnikania by mala byť funkčná a prepracovaná webstránka. Či už ste malá alebo veľká firma, predávate produkty, ponúkate služby alebo poskytujete informácie, profesionálna webová stránka vám pomôže pri dosahovaní­ stanovených cieľov. V prí­pade potreby akýchkoľvek informácii vďčšina z nás zájde po odpovede práve na internet. Bola by teda škoda nevyužiť túto možnosť a neukázať sa svojim zákazní­kom tam, kde nás hľadajú.

Prečo sa oplatí­ mať vlastnú webovú stránku?
 • má ju aj konkurencia, ktorú sa snaží­te predbehnúť,
 • web použí­vajú aj vaši zákazní­ci, treba im dať možnosť, aby vás našli,
 • na základe analýzy webstránky viete, kto sú vaši zákazní­ci, ako sa správajú, zí­skate nové kontakty, odporúčania či spďtnú vďzbu,
 • ste zastihnuteľní­ vždy a všade - 24/7, nie len počas otvárací­ch hodí­n,
 • rýchlo a jednoducho aktualizujete svoje údaje,
 • budujete si pozití­vny imižd a povedomie.

Ako má moja stránka vyzerať?
 • Jednoduchá, elegantná, prehľadná, s ľahkou orientáciou a logickou štruktúrou. Vaša stránka i logo musia zaujať a vryť sa do pamďte zákazní­kov.
 • Nezabúdajte na responzí­vny dizajn, teda prispôsobenie stránky pre telefóny, tablety a počí­tače s akýmkoľvek rozlí­šení­m obrazovky.
 • Nie je dôležitý len vzhľad, ale najmď cieľ webstránky - chcete sa prezentovať, predávať alebo dosahovať vysokú čitateľnosť?
 • Alfou a omegou úspešnej stránky je jedinečný obsah, žiadne kopí­rovanie či vykrádanie pekne znejúcich viet z webov konkurencie. Dajte si naozaj záležať na kvalitnom copywritingu.

V dnešnom svete nič nie je nemenné a pravidelné aktualizácie sú nevyhnutné. Sme preto pripravení­ poskytnúť Vám komplexné internetové riešenia s využití­m najnovší­ch trendov.
 • íšprava našich webstránok je naozaj jednoduchá a dokážete si ju spravovať aj sami. Je to ako pí­sanie v bežnom textovom editore.
 • Stránku vytvorí­me s dôrazom na SEO optimalizáciu pre dosiahnutie čo najlepší­ch výsledkov vo vyhľadávaní­.
 • Ponúkame vám servis, správu webstránok a možnosť dynamických zmien aj po niekoľkých rokoch - nemusí­te teda hľadať niekoho iného, kto vám pomôže so správou a úpravami vašej stránky.

V rámci poskytovania komplexných služieb pre internetové stránky ponúkame aj predaj domén a webhostingové služby.
 

Vybrané referencie


Každá naša spoločná skúsenosť nás posúva vpred.

Mohlo by vás zaujímať

info@incubemedia.sk | +421 903 805 448
© 2016 INCUBEMEDIA | Všetky práva vyhradené