Webhosting

 
Ak ste si už vybrali a zakúpili svoju doménu, potrebujete aj priestor na webe, kde bude celý váš obsah uložený. Akúkoľvek stránku je totiž možné navští­viť len vtedy, ak je umiestnená na nejakom webhostingovom serveri.

Webhosting je prenájom vášho priestoru na internete, kde sa ukladajú všetky texty, obrázky, maily, databázy a mnoho ďalšieho. Po zaplatení­ webhostingovej služby môžete začať s prevádzkou vlastnej webstránky.

Free alebo platený webhosting?
Kadžý z nich má svoje výhody, ale, pravdaže, aj nevýhody. Výhody plateného webhostingu:
 • vysoká dostupnosť
 • garantované miesto na serveri
 • garantované e-mailové služby
 • garantované databázové služby
 • zálohovanie dát
 • novšie hardware komponenty
 • novšie softvérové riešenia
 • antiví­rusová ochrana
 • 24/7 podpora
Existuje aj možnosť bezplatného webhostingu, ten sa však spája s mnohými obmedzeniami. Služby sú minimálne, množstvo povinnej reklamy maximálne a veľkosť poskytovaného priestoru vo vďčšine prí­padov nedostačujúca. Tiež treba rátať s častými výpadkami, čo sa spája s nedostupnosťou stránky a stratou prestí­že.

Naše servery ponúkajú:
 • PHP 5.2 - 7
 • MySQL 5.1, MariaDB 5.5
 • Cron a SSL certifikáty
 • e-mailové služby
 • servery na ssd diskoch
 • antiví­rusová ochrana
 • záloha dát
 

Náši partneri pre domény a webhosting


Mohlo by vás zaujímať

info@incubemedia.sk | +421 903 805 448
© 2016 INCUBEMEDIA | Všetky práva vyhradené