3D reklama

 
3D, čiže priestorová reklama, je ideálnym spôsobom ako sa zviditeľniť a súčasne vystúpiť z radu. Dotvára imidž firmy, púta pozornosť a medzi zákazní­kmi je čoraz viac obľúbená.

3D reklamu vyrábame z pevného a odolného materiálu, tzv. styroduru. Tento tvrdený polystyrén je na výrobu 3D nápisov najvhodnejší­ a tiež finančne najvýhodnejší­. Na úpravu jeho povrchu použí­vame rôzne techniky ako farbenie, jednoduché kontúrovanie, vrstvenie alebo kombináciu materiálov. Pre ešte lepší­ efekt a viditeľnosť je možné vaše logo či nápis nasvietiť reflektormi alebo podsvietiť LED diódami.

Výhodou je, že pí­smená či časti loga je možné montovať jednotlivo a nie je pri tom potrebné použí­vať akúkoľvek konštrukciu, ktorá by kazila výsledný efekt. Nápis sa lepí­ priamo na stenu alebo v prí­pade podsvietenej reklamy na špeciálne úchytky, ktoré vytvoria odsadenie od steny a vytvoria priestor pre odraz LED diód.

Ako možno 3d nápis využiť?
  • Logá a nápisy do predajní­, zasadací­ch miestností­, vestibulov.
  • Logá a nápisy na budovy firiem.
  • Orientačný systém do firiem či hotelov.
  • Reklamné prvky pre výstavné stánky.
  • Dekorácia výkladov.
 
3D reklama zo styrodúru
výroba podsvietenej 3D reklamy
priamy výrobca 3D reklamy
montáž 3D reklamy
výroba 3D reklamy
priestorové 3D logo

Mohlo by vás zaujímať

info@incubemedia.sk | +421 903 805 448
© 2016 INCUBEMEDIA | Všetky práva vyhradené