SEO optimalizácia

 
SEO, Search Engine Optimization, alebo jednoducho "optimalizácia pre vyhľadávače" je veľmi dôležitou, aj keď niekedy zanedbávanou súčasťou každej webovej stránky, ktorá by mala dosahovať želané výsledky.

Optimalizácia pomáha upraviť webové stránky tak, aby dosahovali čo najlepšie umiestnenia v rámci neplatených výsledkov vyhľadávania. Dlhodobým zvýšení­m návštevnosti stránky sa totiž zvyšuje aj počet konverzií­ vykonaných návštevní­kom, a teda aj profit z predaja produktov a služieb.

Optimalizovanie webovej stránky je beh na dlhé trate a na dlhodobé, no najmď pozití­vne výsledky, si treba počkať. Pozití­vny imidž, množstvo nových zákazní­kov a dosiahnutie vašich cieľov je však výsledok, na ktorý sa počkať oplatí­.

SEO znamená "upratať" si web
Každý web je niekedy potrebné usporiadať a urobiť v ňom poriadok. Vďaka zmenám v jeho architektúre a celkovej hierarchii pomáhame zlepšiť pozí­ciu webu vo výsledkoch organického, teda neplateného vyhľadávania. Ak je totiž váš obsah roztrúsený po celom webe bez akejkoľvek postupnosti, vyhľadávač nevie, ktorý obsah má považovať za relevantný, preto je pravdepodobné, že žiaden z výsledkov v konkurencii jednoducho neobstojí­.

Onpage a Offpage faktory
Pri SEO optimalizácii je dôležité rozlišovať onpage a offpage faktory. Onpage, teda faktory priamo na stránke, zahÅ•ňajú naprí­klad názov domény a URL adresy, kľúčové slovo v TITLE elemente stránky, ale aj priamo v jej obsahu. Nesmieme zabudnúť ani na unikátnosť obsahu či vhodnosť pre mobilné telefóny.
Na druhej strane offpage faktory, teda tie mimo stránky, zahÅ•ňajú čo najkvalitnejšie spďtné odkazy, ich tematickú relevanciu a rôznorodosť. Rovnako silu vášho webu na sociálnych sieťach, vyhľadávateľnosť doménového mena či počet unikátnych domén odkazujúcich na webstránky.
 

Mohlo by vás zaujímať

info@incubemedia.sk | +421 903 805 448
© 2016 INCUBEMEDIA | Všetky práva vyhradené