Bannery a billboardy

 
Bannery a billboardy sú ešte stále jednou z najviditeľnejší­ch foriem outdoorovej reklamy. Ako ju však vytvoriť, aby ste naplno využili jej potenciál?

Na čo treba myslieť pri tvorbe banneru či billboardu?
  • ď½udia majú vďčšinou možnosť vidieť ich len na niekoľko sekúnd, preto ich treba zaujať.
  • Pozor na množstvo textu - povedzte im len to, čo je nevyhnuté - nič viac a nič menej.
  • Text a grafika musia korešpondovať, byť ľahko zapamďtateľné a jednoducho čitateľné.
  • Na prvý pohľad musí­ byť jasné vaše posolstvo.
  • Dbajte aj na umiestnenie vašej reklamy, aby si ju všimli tí­, ktorí­ si ju všimnúť majú. 

Ponúkame vám služby od tvorby grafiky na billboardy a bannery, cez tlač na kvalitný materiál v rôznych rozmeroch až po montáž na vami zvolené miesto. Naše billboardy sú vyrobené z kvalitného materiálu odolného voči počasiu, ktoré možno po ich inštalácii zvesiť a použiť na inom mieste. Pre použitie v interiéri vám ponúkame tzv. ROLL-UP bannery, teda rolovacie reklamné stojany.
 
Grafika a tlač reklamných bannerov
Výroba billboardov
Výroba a montáž billboarodv
Tlač a montáž bannerov

Mohlo by vás zaujímať

info@incubemedia.sk | +421 903 805 448
© 2016 INCUBEMEDIA | Všetky práva vyhradené