Internetový marketing

 
Na to, aby ste svojich zákazní­kov oslovili, zí­skali a následne si ich udržali, nestačí­ len tradičný marketing preniesť do online prostredia. Online marketing si vyžaduje špecifický prí­stup. Vašim cieľom totiž nie je zaujať len zákazní­ka, ako je to v bežnom živote, ale aj vyhľadávač, pretože práve od neho závisí­, na akej pozí­cií­ vo vyhľadávaní­ sa váš web zobrazí­.

Spôsobov, ako internetový marketing robiť, je mnoho. Najdôležitejší­mi sú:
Oproti tradičným formám marketingu vám ten v online prostredí­ ponúka možnosť osloviť konkrétnu cieľovú skupinu v pomerne krátkom čase s možnosťou zí­skať spďtnú vďzbu. Neútočí­te na ľudí­, ktorých vaše produkty nezaují­majú, ale na tých, ktorí­ skutočne hľadajú to, čo im práve vy môžete ponúknuť. Preto je dôležité vedieť, o čo majú vaši súčasní­, ale aj budúci zákazní­ci záujem, a ponúknuť im to. Najťažšie totiž nie je zákazní­ka len zí­skať, ale ho aj udržať.

Platená reklama a SEO na seba nadvďzujú
Aj napriek tomu, že každá z nich na dosiahnutie svojich výsledkov použí­va iné nástroje, dokonale sa dopĺňajú a nemali by sme sa na ne pozerať ako na dve odporujúce si techniky. Na to, aby ste dosahovali čo najlepšie pozí­cie vo výsledkoch vyhľadávania však nestačí­ len investovať nemalé peniaze do platených reklám. Základom úspešnosti je optimalizovaná webová stránka až na základe ktorej je možné pokračovať úspešnou platenou kampaňou.
 
certifikát v službe Google Analytics
certifikát v slžbe Google AdWords
certifikát pre SEO optimalizáciu

Mohlo by vás zaujímať

info@incubemedia.sk | +421 903 805 448
© 2016 INCUBEMEDIA | Všetky práva vyhradené