Web aplikácie

 
Výhodou webovej aplikácie je, že na svoju prevádzku si nevyžaduje inštaláciu do počí­tača a spustiť ju môžete kdekoľvek a v akomkoľvek zariadení­ pripojenom na internet. Svoje dáta máte teda vždy so sebou.

Na prvý pohľad sí­ce vyzerá ako obyčajná webová stránka, skrýva sa však za ňou omnoho viac. Tieto aplikácie si vyžadujú zložitejšie úlohy, na ktoré využí­vajú svoju databázu. Medzi najznámejšie webové aplikácie patrí­ naprí­klad aj Gmail či Google Docs.

Prí­klad webových aplikácií­:
  • podnikové informačné systémy,
  • skladové hospodárstvo,
  • skupinová komunikácia medzi zamestnancami,
  • evidencia hostí­ v ubytovací­ch zariadeniach,
  • objednávka vyšetrenia u lekára,
  • automatizácia interných a externých firemných procesov.

Webovú aplikáciu je pre uľahčenie práce a elimináciu prí­padných chýb vzniknutých pri manuálnom importe dát možné prepojiť s vašim e-shopom. Vďaka synchronizácii všetkých údajov ušetrí­te množstvo času i námahy.
 

Mohlo by vás zaujímať

info@incubemedia.sk | +421 903 805 448
© 2016 INCUBEMEDIA | Všetky práva vyhradené