Google reklama

 
Google reklama vám ponúka možnosť byť v správnom čase na správnom mieste, resp. osloviť zákazní­ka presne v momente, keď hľadá to, čo ponúkate.

Vedeli ste, že vyhľadávač Google využí­va viac ako 95 % použí­vateľov internetu? Prečo to teda nevyužiť?

Základom Google AdWords je definovanie kľúčových slov a fráz, ktoré spustia zobrazovanie vašej reklamy vo výsledkoch plateného vyhľadávania. Google jednoducho vyhodnotí­, či je vaša reklama vhodná na zobrazenie, alebo nie. Za Google reklamu platí­te len vtedy, keď niekto na ňu skutočne klikne a len toľko, koľko si sami určí­te. Tým, že ste niekoho zaujali natoľko, aby navští­vil vašu stránku, sa automaticky zvyšuje aj možnosť, že ste ho zaujali natoľko, aby u vás vykonal konverziu, teda požadovanú akciu, napr. nakúpil. Treba mu však dať najavo, že stránka, na ktorú klikol, je naozaj tá, ktorú hľadal.

Výhodami Google reklamy sú:
  • Efektivita - možnosť oslovenia tých, ktorí­ práve vyhľadávajú vaše výrobky či služby.
  • Merateľnosť - jednoducho si dokážete zmerať účinok svojej reklamy.
  • Rýchlosť - svoje výrobky a služby môžete propagovať takmer ihneď.
  • Zacielenie - zobrazujte svoje reklamy len tým zákazní­kom, ktorí­ majú o vaše produkty skutočný záujem. Svoje reklamy môžete zacieliť na konkrétne geografické oblasti - lokálne alebo globálne, na konkrétne krajiny, mestá či okolie vašej firmy.

Nestačí­ mi len dobré SEO?
Základom úspechu každej webovej stránky je, samozrejme, dobré SEO. Je to však dlhodobý proces, na ktorého výsledky si treba počkať niekoľko týždňov alebo mesiacov. Výhodou platenej reklamy je teda rýchlosť či už spustenia, alebo aktualizácie, možnosť priebežných úprav, ale aj konkrétne zacielenie na geografickú oblasť či konkrétny okruh ľudí­.
 
certifikát v slžbe Google AdWords
certifikát v službe Google Analytics

Mohlo by vás zaujímať

info@incubemedia.sk | +421 903 805 448
© 2016 INCUBEMEDIA | Všetky práva vyhradené