Vizitky

 
Papierová vizitka je ešte stále súčasťou podnikateľského prostredia, pomáha vytvárať prvý dojem a reprezentuje vás i vašu spoločnosť. Preto na túto formu prezentácie nesmieme zabúdať ani dnes.

Za niekoľko storočí­ sa až na niekoľko detailov takmer nezmenili a stále si uchovávajú svoje vlastnosti a formát hracej karty 9x5 cm.

Vizitka je nositeľom informácií­ a nie prezentačným materiálom
Kee jej význam nespočí­va v podrobnom podaní­ informácií­ o vašej firme, jej histórii či výrobkoch, ale v poskytnutí­ základných kontaktných údajov ako telefónne čí­slo, e-mail či webstránka, nie je dobré ju preplniť zbytočne veľkým množstvom textu. Pozor aj pri výbere fontu. Text musí­ byť nie len pekný, ale najmď dobre čitateľný a s pozadí­m by mal tvoriť prí­jemný kontrast. Celková farebnosť sa vo vďčšine prí­padov odvodzuje od farby loga.

Každý zákazní­k si vyžaduje individuálny prí­stup, pretože len tak dokážeme vytvoriť kvalitnú a reprezentatí­vnu vizitku priamo na mieru vám a vášmu podnikaniu. Pomôžeme vám s výberom papiera a vytvorí­me grafiku korešpondujúcu presne s tým, čo ponúkate.
 
výroba vizitiek
grafika na vizitky
profi vizitky

Mohlo by vás zaujímať

info@incubemedia.sk | +421 903 805 448
© 2016 INCUBEMEDIA | Všetky práva vyhradené